Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trương Thị Tiến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Sơn La
Quận/huyện Thành phố Sơn La
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trần Quốc Bình, Đỗ Văn Pun
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 406 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 36173 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này