Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đoàn Văn Thắng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Sơn La
Quận/huyện Thành phố Sơn La
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Công nghệ
Giới thiệu chưa có gì đáng kể ... thất bại nhiều hơn thành công ...
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng, Nguyễn Minh Hà
Đã đưa lên 28 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 345 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 45 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1159 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này