Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên N V Q
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Chuyên Sơn La
Quận/huyện Thành phố Sơn La
Tỉnh/thành Sơn La
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 15 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 282 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này