Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đố Biết Đấy
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Tịm Khem
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 112 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này