Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Bình Long
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Sơn La
Quận/huyện Thành phố Sơn La
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 102 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3055 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 19 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17404 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này