Chào mừng quý vị đến với THPT Chuyên Sơn La.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Bài viết >

Tập hợp các trang web upload free ảnh,dữ liệu và free hosting,domain,etc...

 

Free file hosting:

http://fileupyours.com
Everything unlimited

http://datapickup.com
Max File Size: 1.5GB
File deleted after 7 days

http://freespace.filefront.com
Max File Size: 1GB (Files cannot be larger than 1GB or take more than 10 hours to upload)
Everything else is unlimited.

http://www.yousendit.com
Max File Size: 1GB
File deleted after 7 days

http://www.transferbigfiles.com
Max File Size: 1GB
File deleted after 5 days/20 downloads

http://www.spread-it.com
Max File Size: 500MB
File deleted if not downloaded for 30 days

http://ftpz.us
Max File Size: 498MB
Everything else is unlimited

http://www.thefilehut.com
Max File Size: 250MB
Free registration required

http://www.megaupload.com
Max File Size: 250MB (used to be 500M
File deleted if not downloaded for 30 days

http://www.updownloadserver.com
Max File Size: 250MB (Uploads will be checked by an admin before publishing)

http://www.sharebigfile.com
Max File Size: 250MB
File deleted after 7 days

http://www.filecache.de
Max File Size: 125MB
File deleted if not downloaded for 30 days

http://www.pushfile.net
Max File Size: 100MB
File deleted if not downloaded for 7 days

http://www.dropload.com
Max File Size: 100MB
File deleted after 7 days or after the first download (yep.. it's true)
http://www.dropload.com/faq/index.ph...d=5&artlang=en

http://www.turboupload.com
Max File Size: 70MB

http://www.picapic.net
Max File Size: 60MB

http://www.nexmicrosystems.com
Max File Size: 60MB
File deleted after 30 days

http://www.savefile.com
Max File Size: 60MB
File deleted if not downloaded for 14 or 30 days. FAQ says 14, upload page says 30...

http://www.psychohost.com
Max File Size: 50MB
Everything else unlimited.

http://www.freeuploader.com
Max File Size: 50MB

http://www.ushareit.com
Max File Size: 50MB

http://sharefiles.ru
Max File Size: 50MB
File deleted after 30 days

http://www.wirefiles.com
Max File Size: 50MB

http://www.xshare.us
Max File Size: 50MB

http://app02.bonpoo.com/file.htm
Max File Size: 50MB

http://rapidshare.de
Max File size: 50MB
Download Limit: 50MB/hour
File deleted if not downloaded for 30 days

http://qfile.de
Max File size: 50MB
Download Limit: 50MB/hour
File deleted if not downloaded for 30 days

http://www.uploadhut.com
Max File Size: 50MB

http://www.gigashare.com
Max File Size: 50MB (multiple files upload option)

http://illhostit.com
Max File Size: 40MB

http://www.filebuffer.net
Max File Size: 40MB
Everything else seems to be unlimited

http://www.35mb.com
Max File Size: 35MB
Free registration required
Everything else is unlimited

http://up.li.ru
Max File Size: 32MB
File deleted after 3 days (2 months if file extension is jpg/jpeg/png)

http://sendmefile.com
Max File Size: 30MB
File deleted after 14 days

http://www.ultrashare.net
Max File Size: 30MB
File deleted if not downloaded for 30 days.

http://falcon.o-wh.com
Max File Size: 30MB

http://www.ripway.com
Max File Size: 30MB
Free registration required

http://www.mytempdir.com
Max File Size: 25MB
File deleted after 14 days

http://www.myfilestash.com
Max File Size: 25MB
Free registration required

http://www.myfileshack.com
Max File Size: 25MB
Free registration required

http://11mbit.de
Max File Size: 20MB

http://www.webfile.ru
Max File Size: 20MB
File deleted after 7 days

http://www.yourfilehost.com
Max File Size: 10MB
File deleted if not downloaded for 14 days

http://www.da_insane.boo.pl/d/upload/
Max File Size: 10MB

http://come2store.com
Max File Size: 10MB
Free registration required

http://webfilehost.com
Max File Size: 10MB
File deleted after 30 days

http://www.filecabi.net/free-video-hosting.html
Max File Size: 10MB
File deleted if not viewed for 30 days

http://www.putfile.com
Max File Size: 10MB
File deleted if not viewed for 6 months

http://uppit.com
Max File Size: 6MB
File deleted if not downloaded for 30 days

http://www.zippyvideos.com
Max File Size: 5MB
File deleted if not viewed for 60 days

http://www.desearch.net
Max File Size: 4MB

http://www.uploadx.net
Max File Size: 3MB

http://www.filepost.us
Max File Size: 3MB
Free registration required

http://www.thefilebucket.com
Max File Size: 2MB (not sure)
Free registration required

http://storagefun.com
Max File Size: 2MB
Free registration required

http://www.flypicture.com
Max File Size: 1MB
File deleted after 30 days

http://www.bestupload.com
Max File Size: 600K
File deleted if not downloaded for 30 days

http://www.fdrop.com

http://www.exbyte.netFree image hosting:http://imageheap.com
Max File Size: 10MB

http://www.imagerage.com
Max File Size: 5MB

http://www.watotron.com/watupload/
Max File Size: 5MB

http://filehost.to
Max File Size: 5MB

http://www.imagexoom.com
Max File Size: 4MB

http://www.photoserver.us
Max File Size: 4MB (not sure)

http://www.xtra-image.com
Max File Size: 3MB

http://www.uploads.biz
Max File Size: 2MB

http://www.freeimagelibrary.com
Max File Size: 2MB

http://myphotohost.com
Max File Size: 2MB

http://www.thefreeimagehosting.com
Max File Size: 2MB

http://xs.to
Max File Size: 1.5MB

http://picsplace.to
Max File Size: 1.5MB

http://webdevote.com/webservices/imagehost/
Max File Size: 1MB

http://www.simpload.com
Max File Size: 1MB

http://www.myimagedepot.com
Max File Size: 1MB

http://www.myimagehosting.com
Max File Size: 1MB

http://www.imgsharing.com
Max File Size: 1MB

http://www.imageshack.us
Max File Size: 1MB

http://www.uploadimages.net
Max File Size: 1MB

http://www.picvault.info/
Max File Size: 1MB

http://www.thepicturebin.com
Max File Size: 1MB

http://www.iuploads.com/free_image_hosting/
Max File Size: 512K

http://www.imagesubmit.com
Max File Size: 450K

http://www.realimagehost.com
Max File Size: 256K

http://www.photobucket.com
Max File Size: 250K

http://tinypic.com
Max File Size: 250K

http://www.freefotofile.com
Max File Size: 200K

http://www.imgzone.info
Max File Size: 100K

http://www.solisstyle.com/ims/

http://fotopic.net/

Free hosting

------------

http://www.4gigs.com/
DiskSpace: Unmetered
Upload: FTP, FrontPage, Browser
DomainType: Domain, Subdomain
Scripting: CGI, PHP, SSI, Perl, Python, Ruby
InstalledScripts: None
ForcedAds: Banner on Bottom
YourAds: Allowed
Email: POP3, Web, Fwd, SMTP, Autoresponders
Editor: Basic
Monthly Traffic: Unmetered

http://clubhost.us/portal.php
DiskSpace: Unmetered
Upload: Browser, FTP
DomainType: Domain, Subdomain
Scripting: PHP, ASP, SSI
InstalledScripts: List
ForcedAds: No Ads
YourAds: No
Email: Web, POP3, Autoresponders
Editor: Basic
Monthly Traffic: 10 GB

http://www.eatj.com/
DiskSpace: Unmetered
Upload: FTP
DomainType: Domain, Subdomain, /you, /dir/you
Scripting: Java, JSP
InstalledScripts: None
ForcedAds: No Ads
YourAds: Allowed
Email: SMTP
Editor: None
Monthly Traffic: 30 GB

http://www.freewebtown.com/
DiskSpace: Unmetered
Upload: FTP, FrontPage, Browser
DomainType: Domain, /you
Scripting: PHP, SSI, Perl
InstalledScripts: Guestbook, Msgboard, Chat, Counter
ForcedAds: No Ads
YourAds: Allowed
Email: Web
Editor: Basic, Advanced
Monthly Traffic: Unmetered

http://www.freeweb-hosting.com/
DiskSpace: Unmetered
Upload: FTP
DomainType: Domain, Subdomain
Scripting: No
InstalledScripts: Msgboard, Guestbook, Form
ForcedAds: Banner on Top and Bottom in Frame
YourAds: No
Email: Web
Editor: No
Monthly Traffic: Unmetered

http://www.hostultra.com/
DiskSpace: Unmetered
Upload: Browser, FTP, SiteCopier
DomainType: /~you
Scripting: PHP
InstalledScripts: Guestbook, Poll
ForcedAds: Pop-Under and Pop-Up
YourAds: Allowed
Email: Fwd
Editor: Basic, Advanced
Monthly Traffic: Unmetered

http://www.luzzati.com/
DiskSpace: Unmetered
Upload: FTP
DomainType: Domain
Scripting: No
InstalledScripts:
ForcedAds: Banner on Top
YourAds: No
Email: Web
Editor: None
Monthly Traffic: Unmetered

http://www.mercury-admin.com/
DiskSpace: Unmetered
Upload: FTP, FrontPage, Browser, Email
DomainType: Domain, Subdomain
Scripting: CGI, PHP, SSI, ASP, Java, Perl
InstalledScripts: None
ForcedAds: No Ads
YourAds: Allowed
Email: POP3, Fwd
Editor: Advanced
Monthly Traffic: Unmetered

http://www.newag.org/
DiskSpace: Unmetered
Upload: Browser
DomainType: /dir/you
Scripting: No
InstalledScripts: None
ForcedAds: Banner on Top and Banner on Bottom
YourAds: Allowed
Email: Web
Editor: None
Monthly Traffic: Unmetered

http://www.planet-d.net/
DiskSpace: Unmetered
Upload: Browser
DomainType: Subdomain
Scripting: CGI, Perl, PHP
InstalledScripts:
ForcedAds: No Ads
YourAds: No
Email: Web
Editor: Basic
Monthly Traffic: Unmetered

http://www.t35.com/
DiskSpace: Unmetered
Upload: Browser, FTP
DomainType: Subdomain
Scripting: PHP, SSI, JAVA
InstalledScripts: None
ForcedAds: Pop-Under
YourAds: Allowed
Email: No
Editor: No
Monthly Traffic: Unmetered

http://www.webhosting.usallportal.co...webhosting.htm
DiskSpace: Unmetered
Upload: Browser
DomainType: Domain, Subdomain
Scripting: CGI, PHP, Perl, Java
InstalledScripts: None
ForcedAds: Banner on Top
YourAds: Allowed
Email: No
Editor: None
Monthly Traffic: 25 GB

http://www.wiredtalk.com/
DiskSpace: Unmetered
Upload: FTP, FrontPage
DomainType: Domain, Subdomain
Scripting: CGI, PHP, SSI, ASP, Java, Perl, Python
InstalledScripts: FFA, Guestbook, List, Msgboard, Poll, ShoppingCart, Search, Chat, Counter, Form
ForcedAds: Banner on Top
YourAds: Allowed
Email: POP3, Web, Fwd, SMTP, Autoresponders
Editor: WYSIWYG
Monthly Traffic: 20 GB


http://www.zacknetwork.net/freehosting.htm
DiskSpace: Unmetered
Upload: FTP
DomainType: Domain, Subdomain
Scripting: PHP
InstalledScripts:
ForcedAds: No Ads
YourAds: Allowed
Email: No
Editor: None
Monthly Traffic: Unmetered

http://www.zer0host.com/
DiskSpace: Unmetered
Upload: FTP, FrontPage, Browser
DomainType: Domain, Subdomain
Scripting: CGI, PHP, SSI, iHTML, Java, Perl
InstalledScripts: Guestbook, List, Msgboard, ShoppingCart, Search, Chat, Counter
ForcedAds: No Ads
YourAds:
Email: POP3, Web
Editor: Basic, Advanced, WYSIWYG
Monthly Traffic: 1 GB

http://q6.net/
1000 MB Storage Space
50 GB Data Transfer
NO Setup/Monthly Fees
NO Banner Advertisements
FREE Secure Server (SSL)
24/7 Network Monitoring
FREE Web Tools
FREE Online Web Builder
FREE Web Statistics
Web-based File Manager
24/7 Upload & Download
99.9% Network Uptime
Java, Flash, SWF, Director, Javascript Files Supported!------------
Hostings Without ads


http://www.fwsh.com/cgi-bin/cp.exe?page=signup
http://www.liquid2k.com/ (recommended)
http://www.brinkster.com/ (recommended)
http://www.demented.org/
http://www.cfm-resources.com/
http://www.digitalrice.com/

Host support PHP, 15-25 MB, MySQL, Some Ads

http://www.host.sk/ (no-ads)
http://www.php50.com/ (pop-up)
http://www.t35.com/ (pop-up)
http://www.clawz.com/ (banner)
http://www.tripod.co.uk/ (pop-up, MySQL included)

Large Host for files and FTPhttp://www.freewebsites.com/
http://www.gizba.com/
http://www.webavenue.org/
http://www.hut.ru/
http://www.web1000.com/
http://www.phidji.com/ (100MB, no ads, ASP)
http://www.spacetowns.com ( 50 MB, no ad's )
http://www.freecoolpages.com ( 50 MB, PHP4 )
http://www.topcities.com ( 150MB )
http://www.nerocities.com ( 100MB, FTP, no ad's )
http://www.Topzite.com ( 1000MB, FTP, no ad's, CGI )
http://www.tripod.c?uk ( 100MB, ad's )
http://www.mystigall.com/ (75MB, no ads, FTP, CGI)
http://www.webazn.net/ (50MB, no Ads)

Host Some ads, small MB

http://www.enjetek.com ( 15MB )
http://www.f2g.net ( 15MB, FTP, no ads, PHP4 )
http://www.geocities.com/
http://www.angelfire.com/
http://www.tripod.com/
http://www.topcities.com/

Host Support CGI for Ikonboard and YaBB, FTP

http://www.brinkster.com/ (no FTP, and no ads)
http://www.raketnet.nl/
http://www.cfm-resources.com/
http://www.aspfreeserver.com/
http://www.websamba.com/

Host >15MB, transfer 1GB/month, PHP, MySQL, CGI

http://www.port5.com ( 15MB, FTP, no ad's )
http://www.amzweb.net/signup.php (also offers ASP)
http://www.spaceports.com/
http://www.digitalrice.com/ (only 5 MB space)
http://www.portland.c?uk/ (only 100 MB transfer)

Host 20-30MB, PHP, MySQL, FTP

http://www.host.sk/ (no ads)
http://www.spaceports.com/
http://www.tripod.co.uk/
http://www.multimania.com/
http://www.amzweb.net/signup.php
http://www.web1000.com/ (use at your own risk! vious2)
http://youthofamerica.org/ (20MB, browser noads RealVideo RealAudio POP Email ASP SSI CGI-BIN)
http://www.t35.com ( 35MB, FTP, no ad's )

Host > 20MB , transfer unlimited, FTP


http://www.webavenue.org/ (no ads)
http://www.ghs20.com/ (no ads)
http://www.host.sk/ (no ads)
http://www.amzweb.net/signup.php
http://www.netfirms.com/
http://www.fateback.com/
http://www.barrysworld.com/ (35MB, no ads, fast, PHP)

~~~Free BulletinBoards/Forums

http://www.phpbb.com - phpBB2 (PHP, mySQL)
http://woltlab.de - wbb1 (PHP, mySQL)
http://yabb.info - YaBB SE (PHP, mySQL)
http://openbb.com - OpenBB2 (PHP,mySQL)
http://www.invisionboard.com - Ibforums (PHP,mySQL AND CGI)
http://forum.snitz.com Snitz Forum2000 (ASP)
http://german-bulletin-board.de - gBB (PHP, mySQL) (Cool)
http://www.phorum.org/ - Phorum (PHP + MySQL; open source)
http://www.xmbforum.com/ - XMB (PHP + MySQL)
http://www.minibb.net/ - MiniBB (PHP + MySQL)
http://www.yabb.com/- YaBB original (CGI)
http://www.mybboard.com/ - MyBB/DevBB (PHP, MySQL)
http://www.xmbforum.com/ - XMB (PHP, mySQL
http://www.simplemessageboard.com/ - SMP (CFM, MSsql)
http://www.lokwa.com/ - lokwaBB (PHP, Mysql)
http://www.mercuryboard.com/ - MurcuryBoard (PHP, MySQL)
http://edge-programming.com/eboard/ - EBoard (PHP)
http://www.smartbb.net/ - SmartBB (PHP, Mysql)
http://www.icredibb.com/ - iBB (PHP, Mysql)
http://www.myboard.co.uk/ - myBoard (PHP, MySQL)
http://mybboard.com - DevBB (PHP, mysql)
http://www.versiforum.com - VersiForum (ASP)~~~Free Remotly Hosted Forumshttp://upperboard.com/
http://forums.asp-dev.co.uk/
http://www.xsorbit.com/
http://www.proboards.com/
http://www.ezboard.com/
http://forums.hostultra.com/
http://www.network54.com/
http://www.everyone.net/
http://www.mycool.com
http://www.guestforum.com/
http://www.voy.com/
http://www.dk3.com/
http://www.homepagetools.com/ultraboard
http://www.swiftsolution.com/
http://groups.yahoo.com/
http://communities.msn.com/
http://on.starblvd.net/meet
http://forums.delphi.com/
http://www.suddenlaunch.com/
http://bb.bbboy.net/
http://www.eboards4all.com/

~~~Free Subdomains

www.freeurl.com
www.jwdx.com
www.cjb.net
www.dot.tk
www.v3.com
www.hotredirect.com
www.internetjump.com
www.explode.to
www.zdos.com
www.webalias.com
www.reduce.to
www.warping.to
www.gosurfto.com
www.2000c.net
www.shorturl.com
www.has.it
www.doze.to
www.nigx.net
www.1fx.net
www.soar.to
www.123redirect.com
www.ipfox.com
www.webweaver.nu
www.ohgo.com
www.url-redirection.org
www.aliasnames.com
www.get-2.com
www.myredirector.com
www.dot.nu
www.tr.cx
www.kickme.to
www.rapworld.com/url/
www.dk3.com
www.xiy.net
www.url.animeumbrella.com
www.suite.net/url.htm
www.surftohere.com
www.israd.net
www.ontheweb.nu
www.globalredirect.com
www.flash.to
www.zooming.to
www.emu.vg
www.linkworld.to
www.rename.net
www.url4life.com
www.n2v.net
www.nethop.com
www.webmask.com
www.heroffice.com
www.crcpl.tsx.org
www.guruguru.to
www.iscool.net
www.dkanet.com
www.r67.com
www.uni.cc
www.fr.fm
www.d.bz
www.e33.de
www.de.vu
www.dd.vu
www.6x.to
www.b4.to
www.b6.to
www.h3.to
www.thx.to
www.rox.to
www.faster.as
www.hop2.de
www.tsx.to
www.tsx.org
www.bootme.to
www.2fbi.de
www.ubb.cc
www.IDz.net
http://zwap.to
www.xsub.ws
www.2b.to
www.elite.to
www.2fbi.de
www.suckz.de
www.b6.to
www.quickurl.com
http://www.9cy.net/myred/signup.php

~~~Free Domains

http://www.dot.tk/ (redirection)
http://www.uni.cc/ (redirection, webhosting, OR domain)
http://www.ripn.net:8080/en/ (domain)
www.dhs.org
http://www.acidmist.com/
http://www.1millionfreedomains.com/ (requires reserve fee)

~~~Co-Brands


http://megagiga.com
http://portland.co.uk
http://www.communityarchitect.com/
http://www.muttle.com/

~~~Free FileStoragehttp://java.isavvix.com/freeback.jsp
http://www.myplay.com/
http://www.sharemation.com/
http://www.staroffice.com/
http://www.storagevault.net/
http://www.tiomeg.com/
http://briefcase.yahoo.com/
http://www.zden.com/Signup.asp?ID=136463

~~~Free Pop3Mails


http://mail.uni.de
http://quickemail.de
http://gmx.net
http://mypad.com
http://kgb.cz
http://amexmail.com
http://freemail.web.de
http://hotmail.com (not sure)
http://uyeler.mynet.com
http://eng.mail.port.ru
http://passagen.se
http://cjb.net
http://myrealbox.com
http://mail.urbia.de
http://my-mail.ch
http://westonline.com
http://mundomail.net
http://www.hotpop.com
http://webmail.berlin.de
http://club.lemonde.fr
http://emailcity.de
http://mail.lycos.co.uk
http://epost.de
http://schondrin.de
http://freemail.nl
http://idlo.de
http://saintmail.net
http://topsurf.com
http://uk2.net
http://liquid2k.com
http://dostmail.com
http://china.com
http://hotpop.com
http://newmail.net
http://mail.arabia.com
http://mail.ofir.dk
http://home.se
http://epost.portalen.no
http://runbox.com
http://mail.tut.by

~~~Free Email for your site


http://bigmailbox.com
http://zzn.com
http://i-p.com
http://oemmail.com

~~~Free Counters/Stats for ur sitewww.sitemeter.com
http://www.addfreestats.com
www.bravenet.com
www.admo.net
www.thecounter.com
http://www.extreme-dm.com/
http://www.nedstat.com/
www.stats4all.com
www.realtracker.com
http://www.analogstats.com
http://www.geocounter.net
www.webtrendslive.com
http://www.okcounter.com
http://www.vioclicks.com

~~~Other Sites


http://www.crackdb.com/u/index.php
http://www.narlytime.com/dl_engine/
user:guest
pass:guest
Visit xbhp.com
Use this proxy and try 218.57.113.11:8080
http://groups.yahoo.com/group/Defendourplanet/
http://www.narlytime.com/upload/
http://www.narlytime.com
http://www.photobucket.com/
http://www.imageshack.us
http://www.deanfarnham.net
shyper.com
http://www.wmresource.org/
http://crackspider.net/ !
www.free.fr
ftp://67.19.240.90
username: warez
password:warez
http://www.narlytime.com/dl_engine/
http://www.rapidshare.de
http://www.250free.com
www.100webspace.com Don't know there's a file size limit on...
http://www.deanfarnham.net
javascriptman221
Very Important Person
http://rapidshare.de/en/main.html
http://up.li.ru/
http://www.yousendit.com/
http://www.walagata.com/
http://www.photobucket.com/
http://www.uploads.biz/
http://www.solisstyle.com/ims/splash.php
http://www.imagehosting.us.com/
http://www.bestupload.com/
http://www.hostmyimages.net/
http://www.realimagehost.com/
http://www.netpix.org/
http://www.imgzone.info/
http://host.pixerver.com/
http://www.iuploads.com/
http://www.hostmyfile.net/
http://www.flypicture.com/
http://upload.refrozen.com/
http://www.picvault.info/
http://www.filehosting.org/
http://www.xs.to/
http://www.uploadimages.net/
http://www.hostmyfile.net/
http://www.warezxi.com/
http://www.script-dump.com/
http://www.downloadthings.net/
http://www.daplayazclub.com/uploader/upload.php
http://www.daplayazclub.com/uploads/
http://www.movv.com/prvupload/upload.php
http://www.movv.com/prvupload/uploads/
http://reichnation.com/upload1.php
http://www.reichnation.com/uploads/
http://www.six-online.com/fileupload/
http://www.six-online.com/fileupload/index.php
http://www.pcmunkey.net - once they have there servers back.
http://www.xbox-connection.com/hostedimages/index2.php
http://www.xbox-connection.com/hostedimages/
http://www.freepixhosting.com
http://www.freepixhosting.com/uploadedfiles/
http://fotopic.net/
http://www.bizhat.com/
http://yousendit.com
file size limit: 1 GB
http://dinghy.homeip.net/upload.php
file types allowed: gif, jpg, jpeg, png, txt, nfo, doc, rtf, htm, dmg, zip, rar, gz, exe
file size limit: 737.28 MB
http://zachhorn.com/.upload/index.php
file types allowed: gif, jpg, jpeg, png, txt, nfo, doc, rtf, htm, dmg, zip, rar, gz, exe
file size limit: 102.4 MB
http://psplus.tk/fileupload/index.php
file types allowed: mp3, wma
file size limit: 100 MB
http://members.lycos.co.uk/signifer123/
file types allowed: gif, jpg, jpeg, png, fla, swf, txt, nfo, doc, rtf, htm, dmg, zip, rar, gz, exe
file size limit: 100 MB
http://www.hellreapers.com/fileupload/
file types allowed: gif, jpg, jpeg, png, zip, rar, w3g, wmv
file size limit: 58.828 MB
http://www.al-nahda.com/kutub/
file types allowed: gif, jpg, jpeg, png, txt, nfo, doc, pdf, rtf, htm, dmg, zip, rar, gz, tif, tiff
file size limit: 49.063 MB
http://www.objext.com/upload/
file size limit: 20.006 MB
http://rapidshare.de
file size limit: 20 MB
http://dhalkar.serveftp.com/fileupload/
file types allowed: png, css, bmp, gif, jpg, jpeg, png, txt, nfo, doc, rtf, dmg, zip, rar, gz
file size limit: 20 MB
http://www.b3n.cc/filehost/
file types allowed: gif, jpg, jpeg, png, txt, zip, rar, gz, exe
file size limit: 14.648 MB
http://www.developingwebs.net/submis...load/index.php
file types allowed: gif, GIF, jpg, JPG, jpeg, png, txt, doc, htm, html, zip, rar, bmp, tif
file size limit: 11.819 MB
http://www.da_insane.boo.pl/d/upload/index.php
file types allowed: gif, JPG, jpg, jpeg, JPEG, png, txt, nfo, doc, rtf, htm, dmg, zip, rar, gz, exe
file size limit: 10 MB
http://www.nitroushosting.net/boogiedown/fileupload/
file types allowed: psd, gif, jpg, jpeg, png, txt, nfo, doc, rtf, htm, dmg, zip, rar, gz, exe
file size limit: 9.866 MB
http://boffy.3b1.org/upload.php
file types allowed: gif, jpg, jpeg, jiff, png, txt, nfo, doc, rtf, htm, dmg, zip, rar, tar, bz2, gz, exe
file size limit: 5 MB
http://www.graphics-tech.com/mural/
file types allowed: gif, jpg, jpeg, png
file size limit: 4 MB
http://dev.dcemulation.com/bormod/upload/
file types allowed: gif, jpg, jpeg, png, txt, nfo, doc, rtf, htm, dmg, zip, rar, gz, exe
file size limit: 3.93 MB
http://www.mydigitalevo.com/uploader/
file types allowed: gif, jpg, jpeg, png, txt, nfo, doc, rtf, htm, dmg, zip, rar, gz, exe, ppt, pub, doc
file size limit: 2.048 MB
http://upload.3rd-wing.com/
file types allowed: mis, gif, jpg, jpeg, png, txt, nfo, doc, rtf, htm, dmg, zip, rar, gz, exe
file size limit: 2 MB
http://212.33.90.248/~omega/upload/
file size limit: 2 MB
www.69mb.com
www.35mb.com
www.streamload.com
www.dropload.com
www.omnilect.com
www.hostultra.com
ramtechcorp.zapto.org
www.myforuma.com <--- get a free phpbb forum + host
www.x-ddl.com
www.full-ddlz.com
www.storm-host.com
www.myforuma.com
www.x-ddl.com/sup/ <--warez forum
www.aforum4free.com
www.deanfarnham.net/upload/
http://www.freewebtown.com/community/index.php
1GB bandwidth
1GB storage space(No file size limit)
FTP-Access
Free E-mail
Forum
& much more...for free
http://free.hosthongkong.net/
http://www.overdump.com/index.php
http://www.powow.com/

5000MB Space
5000MB Bandwith
200 Folder Limit
1MB Filesize Limit
Allowed File Extensions: JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, PDF


http://www.9ximage.com/

WWW.crack.am
www.invisionfree.com to the ~~~Free Remotly Hosted Forums list
FilesUpload.com
http://uploadhut.com/
http://www.youshareit.com/
http://rapidshare.de/en/main.html
http://uploads.savefile.com/
http://yousendit.com
http://zachhorn.com/.upload/
http://www.hellreapers.com/fileupload/
http://www.objext.com/upload/
http://rapidshare.de
http://dhalkar.serveftp.com/fileupload/
http://www.b3n.cc/filehost/
http://www.da_insane.boo.pl/d/upload/
http://www.nitroushosting.net/boogiedown/fileupload/
http://boffy.3b1.org/upload.php
http://dev.dcemulation.com/bormod/upload/
http://www.mydigitalevo.com/uploader/
http://upload.3rd-wing.com/
http://www.ocean9.com
http://www.anewbay.com
www.x10hosting.com
http://www.opera.com/download/?ver=8.0b3
http://fastuploads.com/
http://193.201.54.72/index.php?lang=eng
www.dropload.com
www.sendthisfile.com
http://s3.youshareit.com/
www.downloadhosting.com
www.gawab.net
http://www.00gaming.com/00ImageHost/
www.vgaccess.com/image_host.php

[-----------------------]
50MB For life (no Bandwith Restrictions, and no deleting)
http://www.anywhereenterprises.com/a...newaccount.jsp
[------------------------]


[------------------------]
http://xshare.us
Limit 35MB
Unlimited Bandwith
Files are NOT delted
NO Limits
Prob the best one ever
[------------------------]


[------------------------]
http://imageshack.us
Limit: 1mb
Unlimited files
you must upload as a .swf
Rename your files to .swf
[------------------------][------------------------]
http://spymac.net
Limit: 100mb
No Bandwith Limit
Rename files to .wav
Registration takes a while
[------------------------][------------------------]
http://125mb.com
Limit: 125mb
No bandwith Limit
Rename files to .gif
[------------------------]
[------------------------]
http://atgig.com
Limit 1GB
No filesize Limits
http uploading
100gb bandwith
Rename files to .wav/bmp
[------------------------]
[------------------------]
http://come2store.com
Limit: Unlimited
10mb Filesize limits
Http uploading
rename to from .rar.partx
to .rar or /we
[------------------------]
[------------------------]
http://rapidshare.de
Limit 30mb
http uploading
No registration needed
No rar volumes -- rename
[------------------------]
[------------------------]
http://free.fr
Limit 1GB
No bandwith Limit
Its in french, so use a
translator.
[------------------------]

Well here's some others if you're sick of Rapidshare..

1000mbs
CODE
http://www.yousendit.com/


500mbs
CODE
http://www.megaupload.com/


250mbs
CODE
http://www.sharebigfile.com/


250mbs
CODE
http://www.updownloadserver.com/#


60mbs
CODE
http://www.savefile.com/


50mbs
CODE
http://www.uploadhut.com/


30mbs
CODE
http://www.sendmefile.com/index.htm


25mbs
CODEhttp://www.mytempdir.com/


15mbs
CODE

Nhắn tin cho tác giả
Đoàn Văn Thắng @ 00:40 08/02/2009
Số lượt xem: 6594
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

Tuyệt vời, cám ơn chia sẻ của các trag web này. 

 

 

 

https://homemas.com/blogs/chuyen-de/bao-gia-da-nhan-tao-solid-surface-uy-tin-tren-thi-truong

 
Gửi ý kiến